Søknad om støtte fra OIL Medlemsfond

Alle søknader behandles fortrolig av daglig leder og styreleder i Ottestad IL.

Utfordringer med å betale treningsavgift, cup eller idrettsutstyr?

Hvis du av ulike årsaker har problemer med å betale treningsavgiften, cupdeltakelse eller idrettsutstyr, så vil vi gjerne at du tar kontakt! Vårt mål er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i idrettslaget, og ingen skal holdes utenfor på grunn av økonomi. 

Det er flere måter du kan få hjelp med betalingen:

NAV:

Du kan søke om støtte til fritidsaktiviteter gjennom NAV (hvis du allerede er i kontakt med NAV, spør din kontaktperson om hvordan du søker)

Barnevernet:

Du kan søke om hjelp fra Barnevernet (du må selv ta kontakt med Barnevernet for å be om økonomisk bistand)

Røde Kors/ Coop-dugnaden:

Du kan søke om midler fra Coop-dugnaden (gjelder familier som deltar i «Ferie for alle» hos Røde Kors). https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

Flyktningtjenesten:

Ottestad IL kan bistå med å søke midler hos Flyktningtjenesten (gjelder de første 5 årene en familie bor i Stange). Ta direkte kontakt med dem eller send oss en epost på post@ottestadil.no

Dele betalingen i avdrag:

Ottestad IL kan dele opp faktura i flere avdrag gjennom året. Ta kontakt på post@ottestadil.no

Jobbe dugnad for treningsavgiften:

Ottestad IL kan sørge for at utvidet dugnadsjobbing betaler deler av eller hele treningsavgiften. Ta kontakt på post@ottestadil.no

Støtte fra vårt medlemsfond:

Du kan søke om støtte fra OTTESTAD IL MEDLEMSFOND. Se skjema venstre side.

Vårt medlemsfond består av gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark, og vi er takknemlige for at vi på denne måten kan være med og sørge for at alle barn og ungdom får delta i idrettsaktivitet.

Ta kontakt med oss for en prat så vi kan bistå med  å finne en god løsning. Daglig leder Mari Blokhus Nordtun, mari@ottestadil.no, tlf 97173106

I tillegg kan vi tipse om:


Levert av IdrettenOnline