Skadeforsikring for medlemmer


Hvis du er aktiv i en idrett i OIL, har du også idrettsforsikring. Det er viktig at alle idrettsskader meldes til Idrettens Skadetelefon:

https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon


- Dersom skaden behandles akutt på legevakt el.l., bør skaden meldes til skadetelefonen så snart som mulig i etterkant

- Hvis det ikke er behov for akuttbehandling, kontaktes skadetelefonen for å få råd og hjelp til behandling.

- Det er viktig at skaden er registrert hos Skadetelefonen, i fall det skulle dukke opp plager i senere tid som følge av skaden - da vil man også ha rett på oppfølging.

- Vi anbefaler at det er utøver selv (eller foresatt) som melder skaden til Skadetelefonen. 


Ulike forsikringer gjelder:

Alle barn under 13 år er dekket av grunnforsikringer gjennom Norges Idrettsforbund

Fra 13 år og oppover, løses lisens for hver enkelt idrett - her er det ulike betingelser. Alle som spiller fotball er forsikret gjennom en laglisens som klubben betaler. I våre andre idretter må hver enkelt utøver løse lisens fra fylte 13 år. 

(Gyldig forsikring forutsetter at du betaler medlemskap og treningsavgift)Powered by: Bloc