Søknad om støtte fra OIL Medlemsfond

Alle søknader behandles fortrolig av daglig leder og styreleder i Ottestad IL.

Utfordringer med å betale treningsavgift, cup eller idrettsutstyr?

Hvis du av ulike årsaker har problemer med å betale treningsavgiften, cupdeltakelse eller idrettsutstyr, så vil vi gjerne at du tar kontakt! Vårt mål er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i idrettslaget, og ingen skal holdes utenfor på grunn av økonomi. 

Det er flere måter du kan få hjelp med betalingen:

NAV:

Du kan søke om støtte til fritidsaktiviteter gjennom NAV (hvis du allerede er i kontakt med NAV, spør din kontaktperson om hvordan du søker)

Barnevernet:

Du kan søke om hjelp fra Barnevernet (du må selv ta kontakt med Barnevernet for å be om økonomisk bistand)

Røde Kors/ Coop-dugnaden:

Du kan søke om midler fra Coop-dugnaden (gjelder familier som deltar i «Ferie for alle» hos Røde Kors). https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/ 

Flyktningtjenesten:

Ottestad IL kan bistå med å søke midler hos Flyktningtjenesten (gjelder de første 5 årene en familie bor i Stange). Ta direkte kontakt med dem eller send oss en epost på post@ottestadil.no

Dele betalingen i avdrag:

Ottestad IL kan dele opp faktura i flere avdrag gjennom året. Ta kontakt på post@ottestadil.no

Jobbe dugnad for treningsavgiften:

Ottestad IL kan sørge for at utvidet dugnadsjobbing betaler deler av eller hele treningsavgiften. Ta kontakt på post@ottestadil.no

Støtte fra vårt medlemsfond:

Du kan søke om støtte fra OTTESTAD IL MEDLEMSFOND. Se skjema venstre side


Levert av IdrettenOnline